Contact   |   Colofon   |   Disclaimer

Colofon

HMN Magazine is een uitgave van Bruggeman Bedrijfsmakelaardij in samenwerking met Horeca Makelaars Nederland.

Bruggeman Bedrijfsmakelaardij
Wilhelminastraat 23
4424 BB Wemeldinge
T 0113 - 330 130
F 0113 - 33 01 44
E-mail: info@bruggemangroep.nl
Internet: www.bruggemangroep.nl

Vormgeving

Verhoef & Co, Emmen
www.verhoefenco.nl

In samenwerking met:

Adhoc Horecamakelaardij
Bruggeman Bedrijfsmakelaardij
Van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij
Van de Weerd Horecamakelaardij.

HOI, Instituut voor Media AuditingHOI, Instituut voor Media Auditing is een onafhankelijke organisatie met als doel het publiceren van betrouwbare, onderling vergelijkbare en overzichtelijke oplagecijfers of andere verspreidingsdata van in Nederland verschijnende media. Door het verzamelen, specificeren, controleren en publiceren van oplages per kwartaal levert HOI een belangrijke bijdrage aan de 'accountibility' van reclamebestedingen van adverteerders. Kijk voor meer onformatie op
www.hoi-online.nl.

© Copyright 2023 Niets uit deze website of uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van dit magazine de uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan voor eventuele onjuistheden niet worden ingestaan. Bruggemangroep als uitgever, redactie en auteurs aanvaarden deswege geen aansprakelijkheid.

Naar boven